Hľadáme zamestnancov Volkswagen Slovakia


Milí naši karatisti,

dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o úžasnú správu, ktorá nás naozaj úprimne potešila. Spomedzi 57 projektov bol náš klubový projekt vybraný medzi 11 finalistov, ktoré podporí na základe hlasovania zamestnancov Nadácia Volkswagen Slovakia. Na prvý pohľad to vyzerá, že budeme podporení, ALE!!! teraz potrebujeme EXTRÉMNE Vašu pomoc! My sme urobili všetko preto, aby sme zaujali rozhodovaciu komisiu obsahom projektu, ale teraz to majú v rukách už iba kmeňoví a agentúrni zamestnanci!!

Názov organizácie: ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA

Názov projektu: Zahraj si: UBRÁŇ SA!

Žiadaná suma: 5.180 €, ktorá slúži na vytvorenie klubovej „požičovne“ chráničov pre tých, ktorí si ich zakúpenie z akýchkoľvek dôvodov nemôžu dovoliť. !

1. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci kmeňoví zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj všetci dočasne pridelení zamestnanci – agentúrni zamestnanci (ďalej len ako „účastník hlasovania“).

2. Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 6.12.2021 do 12.12.2021.

3. Účastník hlasovania hlasuje prostredníctvom Appky Volkswagen Slovakia (https://app.volkswagen.sk v časti Novinky a Šport & Lifestyle), pričom hlasuje sa tak, že účastník hlasovania do komentára pod príspevok napíše organizáciu (žiadateľa o grant), ktorú chce podporiť. Účastník hlasovania si môže vybrať z celkom 11 organizácií, ktorých projekty vybrala rozhodovacia komisia Nadácie Volkswagen Slovakia.

4. Každý účastník hlasovania môže zahlasovať výlučne jedenkrát.