Karate klub ŠŠK pôsobí v bratislavskej Petržalke, čo dáva jeho činnosti určitý výchovný ako aj sociologický rozmer. Organizuje činnosť vyše 150 aktívnych členov, pre ktorých má vypracovaný systém postupových a majstrovských súťaží od žiakov po seniorov. ŠŠK vytvára predpoklady pre výchovu a rast vynikajúcich reprezentantov. Osobitnú pozornosť venuje príprave predškolskej a školskej mládeže. V sezóne 2016/2017 sme sa získali ocenenie Najúspešnejší klub Slovenska!
    Nábor nových členov (zápis) je možný aj v priebehu roka denne od pondelka do štvrtka od 17.00 do 19.00 alebo kedykoľvek telefonicky na čísle +421 (0)904 323 309. Prijímame deti už od 4-roch rokov…

    Karate klub ŠŠK Bratislava patrí medzi najúspešnejšie mládežnícke kluby na Slovensku. Športová príprava v klube je rozdelená podľa výkonnosti – od začiatočníkov až po vrcholových reprezentantov.

Sme členovia:
    » JAPAN KARATE-DO INOUE-HA SHITO-RYU KEISHIN-KAI
» WORLD KARATE FEDERATION (WKF)
    » EUROPEAN KARATE FEDERATION (EKF)
» SLOVAK KARATE UNION (SKU)
Ďalšie výhody:
    zľava pre cvičiacich súrodencov // prvá platba až po vyskúšaní // nábor detí už od 4-roch rokov // nízke členské príspevky // spoločné akcie, sústredenia, súťaže // kvalitní tréneri (absolventi FTVŠ UK s najvyššou trénerskou kvalifikáciou)