ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA, o. z.
Adresa: Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, Slovakia
  Sídlo: Znievska 3026/7, 851 06 Bratislava, Slovakia
Zastúpený: Mgr. Kristína Macková, PhD. – predseda klubu | tel.: +421 (0)904 323 309 | e-mail: k_mackova@yahoo.com
  IČO: 50 940 309 DIČ: 212 054 6714 IČ DPH: nie sme platci DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB, a.s.) – kód banky: 0200
  Číslo účtu: 38 4340 8454 / 0200
IBAN: SK91 0200 0000 0038 4340 8454
  Zriaďovacia listina (stanovy): registrované MV SR dňa 19.06.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-51390
Facebook: Športová škola karate
  Napíšte nám

  [recaptcha size:compact]