Mestská časť PETRŽALKA podporila klub Športová škola karate Bratislava prostredníctvom projektu „S kimonom bez hraníc!“

    MŠ PetržalkaVďaka tejto podpore sme boli schopní prispieť na vzdelávacie aktivity klubu, ktoré sa nezaobídu bez homologizovaného materiálno-technického vybavenia karatistov.  Zabezpečením účasti našich zverencov na seminároch, školeniach a sústredeniach s tými najlepšími je jedinečná možnosť napredovať a mať životné vzory. Pre našu mládež je dôležitý osobný kontakt a priamy kaučing tými najlepšími, pričom za prioritu klubu pokladáme aj vzdelávanie rodičov prostredníctvom prezenčných alebo online školení.  
??? ĎAKUJEME!!! Je úžasné byť súčasťou tohto projektu a najmä tejto spolupráce! Byť Petržalčanom sa oplatí… a pre nás platí – TRÉNOVAŤ V PETRŽALKE SA OPLATÍ ?? MIESTO KDE TO ŽIJE…a trénuje 🙂