PETRŽALKA ĎAKUJEME!!!


Ján Hrčka – PRE Petržalku Petržalka

Osobitné poďakovanie venujeme nášmu športovému DOMOVU – Mestskej časti Petržalka, pretože nám poskytuje zázemie, v ktorom sa môžme naplno rozvíjať! Petržalka ĎAKUJEME za podporu, ktorú od Vás máme a vďaka ktorej sme ani na chvíľu nezapochybovali, že MY SME TU DOMA!! Petržalský klub ŠŠK Bratislava získal už niekoľko rokov po sebe titul najúspešnejší mládežnícky klub SR a to by bez externej pomoci „nešlo“. Každá jedna podpora – či už vo forma dotácií, alebo zázemia, je u nás využitá na 100%.

ĎAKUJEME!!👏👏👏👏