Karate klub ŠŠK pôsobí v bratislavskej Petržalke, čo dáva jeho činnosti určitý výchovný ako aj sociologický rozmer. Organizuje činnosť vyše 150 aktívnych členov, pre ktorých má vypracovaný systém postupových a majstrovských súťaží od žiakov po seniorov. ŠŠK vytvára predpoklady pre výchovu a rast vynikajúcich reprezentantov. Osobitnú pozornosť venuje príprave predškolskej a školskej mládeže. V sezóne 2016/2017 sme sa získali ocenenie Najúspešnejší klub Slovenska!
  • Nábor nových členov (zápis) je možný aj v priebehu roka denne od pondelka do štvrtka od 17.00 do 19.00 alebo kedykoľvek telefonicky na čísle +421 (0)904 323 309. Prijímame deti už od 4-roch rokov…

Karate klub ŠŠK Bratislava patrí medzi najúspešnejšie mládežnícke kluby na Slovensku. Športová príprava v klube je rozdelená podľa výkonnosti – od začiatočníkov až po vrcholových reprezentantov.

Sme členovia: » JAPAN KARATE-DO INOUE-HA SHITO-RYU KEISHIN-KAI » WORLD KARATE FEDERATION (WKF) » EUROPEAN KARATE FEDERATION (EKF) » SLOVAK KARATE UNION (SKU) Ďalšie výhody:
  • zľava pre cvičiacich súrodencov
//
  • prvá platba až po vyskúšaní
//
  • nábor detí už od 4-roch rokov
//
  • nízke členské príspevky
//
  • spoločné akcie, sústredenia, súťaže
//
  kvalitní tréneri (absolventi FTVŠ UK s najvyššou trénerskou kvalifikáciou)