Systém kata súťaží na turnajoch v Chorvátsku pre deti (5-11 roční)


Kata súťažiam v Chorvátsku pre kata detí venujeme zvlášť článok, z viacerých dôvodov sú pre nás pomerne komplikované, „príbeh“ je vysvetlený v článku nižsie, aby sa nestratil návod na určenie kata v každom kole. V bulletine HR súťaží väčšinou nájdeme len nie veľmi prehľadnú tabuľku:
HR_kata_kids

Tabuľku vysvetlíme na réalnom príklade našich 8ročných dievčat.

HR_kata_pavuk
Z obrázku vidíme, že či už Eli, alebo Ziva, mohli na súťaži íst až 3 kolá, pri celkovom počte pretekáriek 8. Preto si v tabuľke nájdeme riadok týkajúci sa jednotlivcov pre osemročné dievčatá
  • R1: 1/32 H-2, 1/16 H-3, 1/8 H-1, 1/4 H-2, 1/2 H-3
  • R2: medal bout H/P/G-3

Riadok 1 (R1) sa týka čisto eliminácií, riadok 2 (R2) potom zápasu o medailu. Najprv napíšeme výsledok, potom ako sme sa k nemu dostali. Deti cvičili v kata v nasledovnom poradí
  • 1. kolo Pinan Shodan (P-2)
  • 2. kolo (semifinále) Pinan Sandan (P-3)
  • 3. kolo (finále alebo boj o bronz) – Pinan Sandan (P-3)

Vysvetlenie tabuľky


„medal bout H/P/G 3“. Začneme od konca, riadkom, ktorý sme si pomocne označili kurzívou R2:. Tu väčšina ľudí dokáže dedukovať, že osemročné deti môžu vo finále cvičiť „školské“ kata, H je označenie Heian skupiny kata (Shotokan), P Pinan (Shito-Ryu), a G Geksai (Goju Ryu). 3 znamená, že ide o tretiu kata v poradí, kde sa dostáva do problémov štýl goju-ryu, nakoľko Geksai ma známe iba dva stupne 1 a 2 a musíme povedať, že pretekár školy goju-ryu nevieme akú kata by mal zacvičiť. Pre našu školu je aktúalne teda označenie P3, čo znamená kata Pinan Sandan (reálne naša škola učí Sandan ako druhú v poradí, ale prispôosobujeme sa Shotokan poradiu, kde zakladateľ štýlu kata medzi sebou prehodil). Vieme teda, že ak sa deti prebojujú do boju o medailu (či už o zlatú vo finále, alebo bronzovú b boji o 3. meisto), musia cvičiť kata Pinan Sandan

Riadok1 (pomocné označenie R1:) sa rozlúšti trochu náročnejšie vidíme tam teda „1/32 H-2, 1/16 H-3, 1/8 H-1, 1/4 H-2, 1/2 H-3“ . Týka sa čisto eliminácií, čo vieme vyčítať z riadkov pre iné kategórie, pre 8 a 9 ročných sa to ale autorovi nezmestilo.

1/32 H-2″ zvýraznená časť znamená 32-finále (pomerne nezvyčajný pojem, ale ide o kolo, kde môže byť až 64 pretekárov a postúpi ich 32, pavúk je ešte rozdelený na 32 dvojíc), zvyčajne sa používa pojem tak maximálne štvrťfinále alebo osemfinále

„1/32 H-2“ zvýraznená časť H-2 už vieme, ide o Heian kata 2 (tu sa opäť autorovi nezmestilo H/P/G), v našom upravenom poradí ide o Pinan Shodan. 32-finále na ľubovolnej zahraničnej súťaži detí nie je veľmi reálne, zväčša sa vo veku 7-10 detí nenazbiera taká konkurecnia .

1/16 znamená šestnásťfinále, 1/8 osemfinále, 1/4 štvrťfinále a 1/2 semifinále, aj v angličtine sa ale zväčša ide len po 1/4 (quaterfinals)

Ak si chceme vyskladať finálny obraz, musíme si spočítať, že 8 pretekárov v „pavúku“ preteká na 3 kolá a Kata si músíme dopĺňať odzadu. Medialový súboj sme vyriešili už vyššie a pred ním máme semifinále, čiže „1/2 H-3„. Takže v 2. kole, či semifnále deti cvičíli opäť Pinan Sandan. To je pre nás veľmi neobvyklé, lebo u nás sa v žiadnej, ani kategórii 5ročných, sa kata nesmú opakovať v kolách bezprostredne po sebe. Nakoniec nám ostáva zistiť, co deti budú cvičiť v prvom kole.

Pre 8 detí je aktuálne v 1. kole „1/4 H-2„, lebo je to štvrťfinále a vyčítali sme kata H-2, čo pre nás znamená Pinan Shodan

Motivácia systému


Skoro kaźdý rodič a neraz tréner sa najrpv opýta: „kto a na čo to tak vymyslel?“. Nám sa zdá, že pár myšlienok je ale veľmi dobrých, aj keď primárne len pre Shotokan štýl, ktorým však cvičí skoro každy karate klub v Chorvátsku. Nám veľmi nesedí, že Shotokan nie veľmi uznáva predškolské kata typu Kihon Kata, alebo Taikyouku. Deti tak veľmi rýchlo idú na školské kata. Systém je ale zas fajn, že núti deti cvičiť viac ako 2 kata súťažne a niekedy u nás pozorovať, že sa dieťa naučí perfektne Pinan Nidan a Pinan Shodan, ale v ostatných ma medzeru, čo môže potom pri vyšších kata chýbať. Tiež je celkom fajn, že turnaj neumožnuje deťom do 9 rokov (vrátane) taktizovať a v danom kole musia všetci zacvičiť úplne rovnakú kata. Ak systém vyžaduje od 8ročných pretekárov tri rôzne kata H1-H3 (pre skratku už ani ja nepoužívam H/P/G), vyjde to dokonale na 4 kolá, v 1. kole by deti cvičili H1, v 2. kole H2, v 3.kole H3, v 4. kole H3. Ak by sa zúčastnilo viac ako 16 detí a bolo by potrebné viacej kôl, prvé kolo by bolo vlastne šestnásťfinále a platilo by „1/16 H-3„, začínalo by sa priamo kata H3. Ak by bolo kôl ešte viac, začínalo by sa dokonca kata H2 a takto by sa neustále rotovali 3 kata.

Systém však už ťažšie funguje proti shito ryu Pinan kata (lebo súperov kde jeden ide Pinan a druhý Heian už je ťažšie sledovať) a treba povedať, že pre goju-ryu nie je nastavený prakticky vôbec.

Pre 10-ročných súťaž už je variabilnejšia, deti si môžú voliť kata podľa uváženia. Kata môžu v elimináciách raz opakovať a neplatí tu opäť slovenské obmedzenie, môžu zopakovať 2 kata aj v kolách bezprostredne po sebe. Súťaž 11-ročných je potom prakticky identická so Slovenským systémom v 8-9 pokročilí, akurát nepovoľuje vôbec cvičiť nízke kata v semifinále a v boji o medailu. Je tam možné len H-4 alebo H-5, čize Yondan alebo Godan a potom už volitelné majstrovské (Tokui) kata z WKF zoznamu. Od 12 vyššie už ide súťaž podľa klasických WKF pravidiel – kata nie je možné opakovať a je monžné zaradiť ľubovolnú kata z WKF zoznamu

vysvetelnie, prečo sa venujeme špeciálne chorvátskym pravidlám


V prvom rade majú Chorváti zaradené turnaje s pomerne kvalitnou konkurenciou a viacero ich turnajov pasuje do slovenského kalendára, keď máme na Slovensku voľnejšie. Niektoré z nich bývajú zahrnuté aj do prípravy kadetov/juniorov na majstrovstvá európy, alebo sveta a to je tiež ideálna sitúacia zobrať dieťa na turnaj, keď už klub organizuje výjazd.

Ďaľšia dôležitá zmena je, že na začiatku roka 2022 si chorvátsky zväz určil nové pravidlá pre kata detí do 12 rokov. Spravilda všade ide už kategória U14 podľa WKF pravidiel, čo v kata značí povolené majstrovské kata bez možnosti opakovania, každú kata je možné zacvičit počas súťaže iba raz. Pre kategórie do 12 rokov si ale určuje pravidlá zväz krajiny a často sa pomerne zásadne líšia. Práve preto sme sa rozhodli priblížiť aj HR pravidlá, nakoľko sú pravdepodobne najstriktnejšie a najkomplikovanejšie z okolitých krajín

Chorvátske kata pravidlá pre deti do 12 rokov sú pripravené primárne pre HR lokálne súťaže (kde sa náś klub už ale viackrát zúčastnil, ako napríklad na 9. Zagreb Open 2022), objavili sa však uź aj na medinárodnej Croatia Open. Buletiny bývajú často pomerne skúpe na popis kata pravidiel a zatiaľ sme vždy našli len nasledovnú tabuľku, v ktorej sa na prvý pohľad naozaj nie je ľahké vyznať. Oproti „zvyklostiam“ na slovenských turnajoch, majú viacero odlišností (Článok pokračúje pod tabuľkou).

Taktieže odlišnosťou je, že HR kata kategórie idú po rokoch, pravdepodobne podľa chorvátskeho zákonu o športe, kde nie je možné deti ostaršovať v kategóriách. Aby si ale každý mal možnosť najmä na menších súťažiach zacvičiť, každý pretekár automaticky spadne do dvoch kategórií. Napríklad dieťa narodené v roku 2013 má možnosť nastúpiť v kateórii 2012/13 a tiež 2013/2014. Pre nás, keď meriame do HR predsa len väčšiu vzdialenosť, je možnosť dvoch kategórií vždy vítaná, navyše sa nestane, že by dieťa išlo proti súperovi o 3 roky staršiemu, kde má málokedy šancu na úspech
<