Podporte akéhokoľvek športovca, ktorý sa prihlásil a zaujal Vás svojou víziou a jasnými cieľmi. Pripravení? My áno… odštartovali sme!!! Športová „ADOPCIA“ našich členov klubu je vhodná pre jednotlivcov, kolektívy, firmy či iné spoločnosti, JEDNODUCHO PRE VŠETKÝCH, ktorým záleží na športe ako takom a ktorým nie je ľahostajný ten, ktorý sa rozhodol dokázať viac a potrebuje Vašu priazeň a podporu.
    Ako sa môžete zapojiť? Príspevok: výška príspevku je ľubovoľná (minimálne 10 Eur) a volíte si ju podľa svojich možností. V prípade, že sa rozhodnete prispieť, môžete si „ZADOPTOVAŤ“ ktoréhokoľvek* športovca**! *jedného, alebo aj viacerých **verejne, ale aj anonymne. ŠPORTOVÁ „ADOPCIA“: Pozorne si prečítajte a oboznámte sa s celým zoznamom prihlásených:
1) Samuel CISÁR
2) Roman HRČKA
3) Peter MACKO
Vyberte si svojho favorita/favoritov. Každý z prihlásených má individuálne požiadavky a potreby a preto precízne zvážte, koho si vyberiete, kto Vás najviac oslovil a koho sa rozhodnete podporovať!!! Keď si vyberiete, kontaktujte SILVINKU alebo VEDENIE ŠŠK BA. Oznámte, koho sa rozhodnete adoptovať alebo naň prispieť, a akou čiastkou vybraného športovca podporíte. Prispieť na športovú kariéru jedného športovca môže ľubovoľný počet prispievateľov. Ak sa však rozhodnete pre ADOPCIU, tak sa stanete JEDINÝM adoptívnym „rodičom“ pre dané športovca a vybraného člena si do konca roka 2019 nebude môcť nikto iný ZAODPTOVAŤ!!!
    *O výbere športovcov, výške a spôsobe poskytnutia príspevku rozhoduje komisia klubu ŠŠK Bratislava. Príspevky a finančná podpora je určená primárne na športovú prípravu, resp. športovú výstroj týkajúce sa športovej, súťažnej a tréningovej prípravy členov ŠŠK Bratislava ĎAKUJEME!!! ĎAKUJEME za Vašu dobročinnosť a tímové „srdce“. Pre deti bude obrovským vzorom, keď aj oni sami prispejú na prípravu svojho kamaráta z klubu… Pekný deň