Počet rôznych kata potrebných na turnaji


Nasledovný krátky dokument slúži na orientáciu koľko rôznych kata bude dieťa potrebovať na kata turnaji v kategóriách 6-7, 8-9, alebo 10-11 roční pokročilí na turnajoch riadených SZK, kde nie je možné opakovať kata (v začiatočníckej kategórii to možné je), je ale použiteľný na získanie obrazu koľko kôl čaká pretekára v ľubovolnej súťaži, ak sa prebojuje až do finále.

Kata turnaje detí na súťažiach riadenými SZK prebiehajú vyraďovacím systémom na vlajky (klasický „pavúk“ ), s plnou repasážou (pri ďetoch je to tak takmer vždy aj na zahraničných turnajoch), na body sa súťaží väčšinou až od kategoríe 12-13 alebo kadet. Počet potrebných kata na medailové umiestnenie závisí od počtu pretekárov, ktorí sa zúčastnia. Aj tu sa môže počet líšiť o jednu kata, nakoľko pretekár môže mať voľné prvé kolo. Počty nájdete v nasledovnej tabuľke:
 
Počet súťažiacich Minimálny počet kata na medailu Maximálny počet kata na medailu
2 1 1
3-4 1 2
5-8 2 3
9-16 3 4
17-32 4 5
33-64 5 6
65-127 6 7
Príklad: Na turnaji sa v kategórii žiaci 10-11 pokročiĺí zúčastní 40 pretekárov, preteká sa „na vlajky“. Podľa tabuľky vidíme, že pokiaľ medailista bude mať v 1. kole voľný žreb, bude musieť zacvičiť 5 rôznych kata v piatich zápasoch. Pokiaľ však bude mať v prvom kole súpera, bude potrebovať až 6 rôznych kata (Šikovnejší matematik by vypočítal, že z celkového počtu 40 detí dostane 24 detí voľný žreb v prvom kole a 16 detí nastúpi v 8 vzájomných zápaspoch v prvom kole. Šanca, že medailista bude potrebovať až 6 rôznych kata je preto pomerne vysoká a mal by sa preto na túto alternatívu pipraviť).